Bahşi Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Sokak 14/A Numaralı İş Yerinin Kira İhalesi

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

               Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Bahşi Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Sokak 33 ada 38 nolu parselde bulunan 14/A  nolu 1 adet işyeri  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 31/03/2017 Cuma günü saat 10:30'da  Belediye Toplantı Salonunda ihale ile kiraya verilecektir.                                                                                                                                   

Mevkii

Dükkan No

Cinsi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Teminat

Bahşi Mah.

14/A

İşyeri

10.30

270,00 TL

292,00 TL

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 31/03/2017 Cuma günü saat 10.30’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                İlgililere ilanen duyurulur. 17/03/2017