İLAN

LADİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

           Belediye Meclisinin 01/08/2017  tarih ve  44 sayılı kararı ile Belediyemize ait gayrimenkullerin satışına karar verilmiş olup, İlçemiz Akpınar  Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait  242 ada 8  parsel üzerinde inşaa edilmekte olan  taşınmazlar  2886 Sayılı Kanunun  45.  maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 25/08/2017  Cuma  günü saat 14 .00 den itibaren  Belediye Meclis ve Encümen Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.

 

 

Mahallesi       Ada     Parsel     Bağımsız Bölüm       Cinsi           Muhammen Bedeli      Geçici Teminatı       Saati                                                                                                     

 

Akpınar          242         8            A Blok  5               Konut             115.000,00.-TL.           3.450,00.-TL.       14.00

Akpınar          242         8            A Blok  7               Konut             125.000,00.-TL.           3.750,00.-TL.       14.15

Akpınar          242         8            A Blok 12              Konut             130.000,00.-TL.           3.900,00.-TL.       14.30 

Akpınar          242         8            A Blok 15              Konut             145.000,00.-TL.           4.350,00.-TL.       14.45

Akpınar          242         8            A Blok 18              Konut             140.000,00.-TL.           4.200,00.-TL .      15.00

Akpınar          242         8            B Blok 6                Konut             120.000,00.-TL.           3.600,00.-TL.       15.15

Akpınar          242         8            B Blok 12              Konut             135.000,00.-TL.           4.050,00.-TL.       15.30

Akpınar          242         8            B Blok 18              Konut             135.000,00.-TL.           4.050,00.-TL.       15.45

 

 

         Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameyi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,oo.- TL. bedel karşılığında temin edebilirler. Birden fazla konutun ihalesine girmek isteyenler her konut  için ayrı ayrı şartname bedeli ödemek zorundadır.

         Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

         İlgililere ilanen duyurulur. 11/08/2017