Konut Satışı İhalesi

İLAN

LADİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Belediyemize ait Bahşi Mahallesi  310 ada 1 parselde bulunan dubleks konut vasıflı 180 m2 lik taşınmazlar  2886 sayılı kanunun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 18/12/2017 Pazartesi günü saat 10:00’da Belediye Meclis ve Encümen toplantı salonunda ihale ile satılacaktır.

     Mahallesi    Ada  Parsel  Bağımsız Bölüm   Cins / Miktarı        Muhammen Bedeli  Geçici Teminat                                                                                                        

   Bahşi            310      1                 7                  Dubleks Konut      129.000,00TL          3.870,00TL.

   Bahşi            310      1                 8                  Dubleks Konut      129.000,00TL          3.870,00TL.

   Bahşi            310      1                 9                 Dubleks Konut       129.000,00TL          3.870,00TL

 

           Taliplilerin mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameyi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edebilirler.

           Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

           İlgililere ilanen duyurulur 04/12/2017