Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz; Bahşi Mahallesi, Avcı Sultan Sokak, 32 ada, 20 nolu parselde bulunan, 16/B nolu 1 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 02/03/2018 Cuma günü saat 10:00 da belediye toplantı salonunda ihale ile kiraya verilecektir.                

                                                                                                                    

Mevkii

Dükkan No

Cinsi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Teminat

Bahşi Mah.

16/B

İşyeri

10.00

160,00 ₺

57,60 ₺

 

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 02/03/2018 Cuma günü saat 10.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                İlgililere ilanen duyurulur.16/02/2018