Ladik Belediyesi Taşeron İşçi Listesi Sınav Tarih Ve Saat Çizelgesi

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin;

Geçici 23 ve 24. maddesi gereği taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçişi başvuru sonuçları 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen sınava girmeye hak kazanan işçiler için belirlenen sınav tarihi ve saati ekte belirtilmiş olup; ilgililerin Ladik Belediyesi Meclis Toplantı Salonun’da hazır bulunması ilan olunur.

Taşeron İşçi Listesi Sınav Tarih Ve Saat Çizelgesi Listesi;

14 Mart Sınav Tarihi Listesi

15 Mart Sınav Tarihi Listesi