Çakırgümüş Mahallesi’nde Tarla Vasıflı Arazinin Kira İhalesi

                Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çakırgümüş Mahallesi, Köy önü mevkiinde 110 ada 49 nolu parselde bulunan tarla vasıflı 7.786,57 m2’lik arazi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 03/04/2018 Salı günü saat 10:00 da Belediye Toplantı Salonunda ihale ile kiraya verilecektir.                

                                                                                                                    

Mevkii

Ada/Parsel

Cinsi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Teminatı

Çakırgümüş Mah.

110/49

Arazi

10.00

779,00

24,00-TL

 

 

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 03/04/2018 Salı günü saat 10.00’ a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                İlgililere ilanen duyurulur. 20/03/2018