Ladik Belediyesi

Avcı Sultan Sokak 32 Ada 20 Numaralı Parseldeki İşyerinin Kira İhalesi

 

                 Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Bahşi Mahallesi Avcı Sultan Sokak 32 ada  20  nolu parselde bulunan  16/B  nolu 1 adet işyeri  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre pazarlık  usulü ile  Belediye Toplantı Salonunda ihale ile kiraya verilecektir.                                                                                                                         

Mevkii

Dükkan No

Cinsi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Teminatı

Bahşi Mah.

16/B

İşyeri

10:00

160,00 ₺

57,60 ₺

 

                 Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilirler.

                 Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                 İlgililere ilanen duyurulur. 01/06/2018