Ladik Belediyesi

Bahşi Mahallesi 310 Ada 1 Numaralı Parselde Bulunan Dubleks Konutun Satışı

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Bahşi Mahallesi 310 ada 1 nolu parselde  bulunan 7. Bağımsız  bölümdeki dublex konut vasıflı 180 m² lik taşınmaz 2886  Sayılı   Kanunun 45. maddesi  hükümlerine göre açık teklif   artırma usulü 17/08/2018 Cuma günü saat 10:00’da Belediye Meclis ve Encümen toplantı salonunda ihale ile satılacaktır.

Mahallesi

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm

Cinsi/Miktarı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Bahşi Mah.

310

1

7

Dubleks Konut

135.000,00 ₺

4.050,00 ₺

 

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 17/08/2018 Cuma günü saat 10.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak  Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                İlgililere ilanen duyurulur. 03/08/2018