Bahşi Mahallesi Nalcıoğlu Caddesi 229 ada 10 Numaralı Parseldeki 12/C Numaralı İşyerinin Kiraya Verilmesi

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

               Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Bahşi Mahallesi Nalcıoğlu Caddesi  229 ada 10 nolu parselde bulunan 12/C nolu 1 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 07/12/2018 Cuma  günü saat 10:00’da Belediye Toplantı Salonunda ihale ile kiraya verilecektir.                

                                                                                                                    

Mevkii

Dükkan No

Cinsi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Teminatı

Bahşi Mah.

12/C

İşyeri

10:00

300,00 ₺

108,00 ₺

 

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 07/12/2018 Cuma günü saat 10.00’ a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                İlgililere ilanen duyurulur.26/11/2018