Bahşi Mahallesi Terminali Sokak'ta Bulunan İş Yerinin Kira İhalesi

 

İLAN

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                Mülkiyeti Belediyemize ait olan  İlçemiz  Bahşi  Mahallesi  Terminal sokakta  229  ada  10 nolu  parselde  bulunan 12/1/A   nolu  işyeri  2886  Sayılı   Kanunun 49. maddesi  hükümlerine göre pazarlık usulü ile Belediye Meclis ve Encümen toplantı salonunda ihale ile kiraya verilecektir.

 

Mahallesi

Dükkan No

Cinsi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Bahşi

12/1A

İş Yeri

10:00

660,00 ₺

237,60 ₺

                                                                                                            

 

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilirler.

 

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

                İlgililere ilanen duyurulur. 03/01/2020