Bahşi Mahallesi 42 Ada 5 Numaralı Parselde Bulunan İş Yerinin Kira İhalesi

İLAN 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                Mülkiyeti Belediyemize ait olan  İlçemiz  Bahşi  Mahallesi  42  ada  5  nolu  parselde  bulunan 28   nolu  işyeri,  2886  Sayılı   Kanunun 45. maddesi  hükümlerine göre açık  teklif artırma usulü ile 21/01/2020 Salı günü saat 10:00’da Belediye Meclis ve Encümen Toplantı Salonu’nda ihale ile kiraya verilecektir.

Mahallesi

Dükkan No

Cinsi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Bahşi

28

İş Yeri

10:00

300,00 ₺

108,00 ₺

                                                                                                                 

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar, ihale ile ilgili evrakları 21/01/2020 Salı günü saat 10.00’ a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                İlgililere ilanen duyurulur. 08/01/2020