İşyeri Kira İhalesi

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

                 Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Bahşi Mahallesi Nalcıoğlu Caddesi  229 ada 10 parselde bulunan 12/n nolu işyeri   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 28.10.2016 Cuma günü saat 10:00 da Belediye Toplantı Salonunda ihale ile kiraya verilecektir.                

                                                                                                                    

 

Mevkii             Dükkan No       Cinsi       İhale Saati          Muhammen Bedel         Teminatı

Bahşi Mah.             12/n           İşyeri         10.00                       450.00 TL.              162,00 TL

 

 

                  Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edebilirler.

                  Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                  İlgililere ilanen duyurulur.14.10.2016