İş Yeri İhalesi

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

               Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Bahşi Mahallesi Avcı Sultan Sokak 32 ada  15  nolu parselde bulunan  6/b nolu 1 adet işyeri  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 20/12/2016 Salı günü saat 10:00 da  Belediye Toplantı Salonunda ihale ile kiraya verilecektir.

 

Mevkii

Dükkan No

Cinsi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Teminatı

Bahşi Mah.

6/B

İşyeri

10.00

110.00 TL

119.00 TL

                                                                                                            

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar  ihale ile ilgili evrakları 20/12/2016 Salı günü saat 10.00’ a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                İlgililere ilanen duyurulur. 06/12/2016