Araç Satış İhalesi

LADİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

 

1)      Belediyemize ait 5 adet  hizmetlerine ihtiyaç duyulmayan çalışır durumdaki araçların 2886 sayılı kanunun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

2)      İhale 10.01.2017 tarihinde Salı günü saat 10.00 dan itibaren belediye toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda satışı yapılacaktır.

3)      İhale konusu Araçların muhammen bedeli KDV hariç aşağıda belirtilmiş olup, Plakası, Modeli, Markası, Satışa ait Tahmin Edilen Muhammen Bedeli,%3 Geçici Teminat bedeli, İhale saati aşağıda görüldüğü gibi tespit edilmiştir.

 

S.No

Plaka

Model

Marka

KDV Hariç Muh.Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

55 ZB 003

2007

Fiat Kamyonet Doblo Cargo

10.000,00 TL

300.00.TL

10:00

2

55 ZB 362

2008

Volkswagen Otobüs

37.000,00 TL

1.110.00.TL

10:15

3

55 ZB 363

2008

Volkswagen Otobüs

37.000,00 TL

1.110.00.TL

10:30

4

55 ZB 364

2008

Volkswagen Otobüs

37.000,00 TL

1.110.00.TL

10:45

5

34 DK 521

2003

Mercedes-Benz Otobüs

90.000,00 TL

2.700.00.TL

11:00

 

4)      Araçlar belediyemiz kademesinde görülebilir.

5)      İhaleye girmek isteyenler geçici teminatlarını  ihale saatinden önce belediye veznesine yatıracaklardır.

6)      Kanuni ikametgah gösterilen adres kanuni ikametgah kabul edilip, bu adrese yapılacak her türlü tebligatların kendilerine yapılmış sayılacaktır.

7)      Bu ihaleye ait her türlü masraf, resim, harçlar vb. ihale uhdesinde kalan kişi veya firma

üstlenicisine aittir. İlan bedeli belediyeye aittir.

8)      İhale kararı ita amirince onaylanıp istekliye bildirildikten sonra ödeme 10 takvim günü içerisinde yapılacaktır. İhaleyi alan kişi satış bedelini süresi içinde yatırmadığı takdirde geçici teminatı geri ödenmez Belediye’ ye irat kaydedilir.

9)      İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10)  Posta  ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.27.12.2016