Meclis Komisyonları

Meclis Komisyonları
İHTİSAS KOMİSYONLARI
Plan Bütçe Komisyonu
Ali ÖMÜR Üye
Ali SARIKSIZ Üye
Fazıl SARI Üye
İmar Komisyonu  
Celal TUZCU Üye
Orhan YILMAZ Üye
Rüstem TOPALOĞLU Üye