Belediye Encümeni

Belediye Encümeni
Selim ÖZBALCI ( Başkan ) Encümen Başkanı
Ali ÖMÜR Encümen Üyesi
Ahmet GÜÇLÜ Encümen Üyesi
Fatih SANCAK ( Yazı İşleri Müdürü ) Encümen Üyesi
Ahmet DÖNMEZ ( Mali Hizmetler Müdürü ) Encümen Üyesi