Belediye Encümeni

Belediye Encümeni
Selim ÖZBALCI ( Başkan ) Encümen Başkanı
Ahmet GÜÇLÜ Encümen Üyesi
Ali ÖMÜR Encümen Üyesi
Ferda YANGINCI ( Yazı İşleri Şefi ) Encümen Üyesi
Ahmet DÖNMEZ ( Mali Hizmetler Müdürü ) Encümen Üyesi