Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Seyitahmet SULUBEY

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 42. maddesi gereğince; kurum içi ve dışı yazışmalar, personel iş ve işlemleri, müdürlükler arasındaki koordinasyon ve hizmet akışının düzenlenmesine yönelik uygulamalar konusunda yetkilendirilmiştir.

Belediye Başkanının katılmadığı toplantılarda Belediye Encümenine Başkanlık yapmak üzere görevlendirilmiştir.

İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunları ile ilgili tüm talepleri ilgili birimlere ileterek en kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlamaktır.