*** Fen İşleri Müdürü

 

Fen İşleri Müdürü

Ahmet DEVLETHAN

 

Fen İşleri Müdürlüğü; Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımızın müşterek ve ferdi ihtiyaçlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sağlanması Belediyemiz yetkili organ ve birimlerinin kararlarının uygulanması Belediyemiz hizmetlerinin İlçemizin tamamına götürülerek halkın mutluluk ve refah içerisinde yaşamasını sağlamaktır.


Fen İşleri Müdürü

Misyon;

Ladik Belediye Başkanlığı kendine özgü prensip ve politikalar doğrultusunda geliştirdiği hedef ve stratejik planına göre Ladik'in Doğal, Tarihi, Kültürel, Sanayi ve Kentsel yapısına uygun kaliteli yaşam hizmetleri sunmaktır.

Fen İşleri Müdürlüğü olarak Ladik Belediye Başkanlığının bu temel prensipleri ve planları doğrultusunda Ladik halkının yaşam standardını en üst refah seviyelerine taşıyacak bir biçimde gerekli olan alt yapı (Kanal, Yol, Duvar, Parke ,Tretuvar, Asfalt kaplama v.b.) ve üst yapı (Kentsel çevre düzenlemeleri, Eğitim-Kültür-Sağlık-Spor ve Hizmet bina tesisleri v.b.) çalışmaları; Eğitim kültürel ve kentsel hizmet binaları, Eski eser restorasyon koruma uygulamaları, yol ve çevre düzenleme çalışmaları projelendirilerek yürütülmektedir.

Vizyon;

İlçemizin tarihi ve doğal yapısını bozmadan koruyarak kendi, özgün kültürel yapısına uygun olarak çağdaş kentsel uygulamaları gerçekleştirmek ve halkımızın kullanımına sunmaktır. 

Bu anlamda müdürlüğümüz yeni hali ile 67 mahalleden oluşan İlçemiz iyi bir organizasyon yapısı içinde değerlendirerek her mahalleye etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlayacak şekilde ekip ve ekipman ile gerekli olan kaynağı ayırarak hizmet vermektir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar;

1-Belediye Başkanı ve Meclisin verdiği kararları uygulamak.

2-Belediye Encümen kararlarını uygulayarak kararların hayata geçirilmesini (yetki ve sorumluluklar çerçevesinde) sağlamak.

3-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarları ile belediyemiz arasında hizmet açısında köprü vazifesi yapmak.

4-Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, parke taşı, kaldırım) yapımı gerçekleştirilerek tamir ve bakımlarını takip ederek rutin işlemleri gerçekleştirmek.

5-İmar planları ve uygulamaları sonucu kamuya terk edilen yolları açarak temelden asfalt ve parke taşı aşamasına kadar olan işleri gerçekleştirerek halkın hizmetine sunmak.

6-Sınırlarımız içerisindeki metruk, terk edilmiş, görüntü kirliliği yaratan yapıları yasalar çerçevesinde yıkmak ve molozlarını moloz alanına taşımak.

7-Müdürlüğün tahmini gelir, gider bütçesini hazırlayarak tüm belediye birimlerinin inşaat bakım, onarım imalat giderleri tahmini bütçelerini hazırlamak.

8-Belediyemiz personel, makine teçhizatları kullanılarak tüm imalatları gerçekleştirmek.

9-Belediyemize ait tüm araç, iş makinesi, hizmet aracı v.s. tamir ve bakımını yapmak veya yaptırmak.

10-Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakım, tamirat ve inşaasını gerçekleştirmek.

11-Belediyemizin tüm birimlerinden gelecek imalat bakım tamirat işlerini yerine getirmek.

12-Belediyemizin alt yapı, yol ulaşım, trafik gibi konularının görüşüldüğü (AYKOME, UKOME) gibi kurulların kararlarını uygulamak.

13-Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Saski, Yedaş, Telekom, Samgaz v.b. Kurum ve Kuruluşlarla koordineli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

14-Belediye Kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde Sağlık ocağı, Okul v.b. Devlet kurumlarının yapım, inşaat imalat yapımında katkı sağlamak.

15-Sel ve diğer doğal afetler olması durumunda halkın birebir istek ve şikâyetlerine en kısa zamanda ulaşarak çözüm üretmek. 

16-Belediyemiz birimlerinin ihaleli işlerle ilgili yasal iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

17-Vatandaşın yol, yapım, imalat v.b. hizmetler için verdikleri dilekçe ve talepleri değerlendirerek yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek ve cevaplamak.

18-Valilik ve Büyükşehir Belediyesinden gelen direktif ve emirlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

19-Belediyemize ait imar planlarımızda park ve çocuk bahçesi görülen alanlara park, bahçe, yeşil alan inşaatlarını yapmak.

20-Park ve bahçeler için ihtiyaç olan tüm inşaat malzemelerini temin ederek park ve bahçelerinin kullanımına sunmak.

21-Spor sahaları ve çocuk oyun alanları inşa etmek ve halkın hizmetine sunmak.

22-Halk Eğitim merkezi inşa etmek.

23-Toplu, düzenli ve temiz pazar yerleri inşa etmek.

24-Yağmur suyu drenaj hatları inşa ederek ona yağmur suyu drenajlarına bağlamak ve çözüm üretmek.

25-Sosyal ve Kültürel etkinlikler organizasyonlarında her türlü destek ve faaliyetini yürütmek.

26-Belediyemize ait yollarda, yapılarda, makine ve teçhizatta meydana gelen veya oluşan zarar tespitlerini yaparak resmiyette işleri takip etmek.

27-Belediyemizin makine parkı ve hizmet araçlarından herkesin eşit ve müşterek yararlanmasını sağlamak.