Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü hizmetlerini; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlarla belediyelere verilen yetki ve görevler ile Zabıta Yönetmeliği Ladik Belediye başkanı ve mücavirinde içerdekiler


Zabıta Müdürü

Misyon;

İlçemizin düzenini yapabilir etmek, Halkımızın esenlik, sağlık ve huzurunu korumak. Yetkili organlarca alınacak kararları alıyor. Kanun ve Yönetmelikler yapabilir İlçe Halkımızın refah seviyesinin yükseltilmesi yoluyla çalışmalarımızı sürdürmek.

Vizyon;

Ceza veren değil, yönlendiren, yönlendiren, kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan zabıta olmak.

-Yetki, Görev ve Sorumluluklar;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7'nci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51'nci maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği; belediyenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin orada ve görevli olup, bu belediye belediye meclislerinin onayı ve belediyesi Zabıtası'ndan bir kez alınabilir, emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında görüşme yapılmalıdır.

Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetler yapmak. 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Pazar günleri izinsiz çalışan işyerleri hakkında gerekli şekilde yapmak. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre belediye düzenlemelerinde her türlü hayvanın menşei şahadetnamesi kontrollerini yapmak ve gerekli unsurlarını almak.

Belediyemize bağlı tüm Müdürlüklerin hizmetlerinin yerine getirirken.

Zabıta Müdürlüğümüze bağlı Zabıta ekiplerimiz, günlük düzenli kontrol ve denetimlerin bulunduğu yer, ilan, tebliğ ve tutanakların ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılmaktadır. Kamu kurumu ve kuruluşlarına bağlı.