Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü hizmetlerini; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlarla Belediyelere verilen yetki ve görevler ile Zabıta Yönetmeliği doğrultusunda Ladik Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir ortamda yaşamlarını, ihtiyaçlarını temin ettikleri işyerlerinin temiz ve sağlıklı yerler olması için denetimleri yapmak, izinsiz yapılan faaliyetler ile ilgili yasal işlemleri yapmak ve gerektiğinde ilgili mercilere bildirmek, halkın şikayetlerini değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak v.b. görevler ile Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirerek yürütmektedir.


Zabıta Müdürü

Misyon;

İlçemizin düzenini muhafaza etmek, Halkımızın esenlik, sağlık ve huzurunu korumak. Yetkili organlarca alınacak kararları uygulamak. Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda İlçe Halkımızın refah seviyesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürmek.

Vizyon;

Ceza veren değil, yönlendiren, bilgilendiren, kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan zabıta olmak.

-Yetki, Görev ve Sorumluluklar;

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7’nci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51’nci maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda; bölgemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak.

Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak. 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Pazar günleri izinsiz çalışan işyerleri hakkında gerekli işlemleri yapmak. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre belediye sınırları içerisinde her türlü hayvanın menşei şahadetnamesi kontrollerini yapmak ve gerekli önlemleri almak.

Belediyemize bağlı tüm Müdürlüklerin hizmetlerinin yerine getirirken Zabıtayı ilgilendiren konularda yardımcı olmak.

Zabıta Müdürlüğümüze bağlı Zabıta ekiplerimiz, günlük düzenli kontrol ve denetimleri yanında, ilan, tebliğ ve tutanakların ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına her konuda desteğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması  Zabıtanın görevleri arasındadır.