13 MAR

Bahşi Mahallesi 546 ve 547 Adalardaki Parsellerde Geri Dönüşüm Krokisi ve Geri Dönüşüm Cetvelleri Onanmıştır

         İLAN Samsun İli Ladik İlçesi Bahşi Mahallesi 546 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 nolu parseller ile 547 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 nolu parsellerde geri dönüşüm krokisi ve geri dönüşüm cetvelleri  Belediye Encümenimizce 10/03/2023 tarih ve 28 sayılı karar ile onanmıştır. ‘‘İmar kanunun 181 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili e...

Devamını oku