Mülkiyeti Belediyemize Ait İş Yerlerinde 2021 Yılı İçerisinde Kira Artışı Uygulanmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 15/12/2020 tarih 2020/27 sayılı genelgesine dayandırılarak, Ocak ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda alınan karar neticesinde zorlu pandemi sürecinde esnafımızın ekonomik olarak olumsuz etkilendiği düşünülmüş olup; mülkiyeti Belediyemize ait iş yerlerine 2021 yılı içerisinde kira artışı uygulanmamasına Meclis üyelerimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantıda küçük esnafa sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanımız Nurhan Yapıcı Özel: “Mülkiyeti Belediyemize ait olan iş yerlerine 2021 yılı içerisinde kira artışı uygulanmayacaktır. Şehrimizin ışığı olan küçük esnafımıza sahip çıkmak hepimizin asli görevidir. Unutmayalım! Yerel esnaftan alışveriş hem ekonomiye hem de şehrimize can vermektir.” dedi.