Cografi Yapısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlçe 36 (doğu) boylam, 41 (kuzey) enlem dereceleri arasında yer alır. İlçenin yüzölçümü 575 km2 olup, km² başına ortalama 38 kişi düşer. Rakımı 950 metredir. İlçede kara iklimi hüküm sürmekte olduğundan, kışlar uzun ve sert, yazlar ise serin geçmektedir.

a. Dağları

Engebeli bir araziye sahip olan Lâdik'in güney bölümünde, bir kısmı Amasya İli sınırları içerisinde uzanan, Akdağ bulunur. Dağın en yüksek yeri Soğanlı Köyü civarındaki uzantısıdır. Buradaki yükseklik ortalama 1370 metredir.

İlçenin kuzeyinde Ahmetsaray ve Salur Köyü hudutlarından başlayarak, Karaabdal Köyü ve Karaabdal Deresi hudutları içerisinde devam eden Canik Dağları uzanır. Burası Kavak-Lâdik ilçe sınırını oluşturur.

Hamamayağı'ndan başlayarak Ayvalı, İnkaya, Aslantaş Köyleri civarında "Çiğdem Tepe" adını alan, ortalama 970 metre yüksekliğe sahip olan tepelikler ilçe arazisini ikiye ayırır ve Destek Boğazı'nda Akdağ ile birleşir.

b. Akarsuları

İlçenin en önemli akarsuyu Yeşilırmak'ın bir kolu olan Tersakan Çayı'dır. Tersakan Çayı Lâdik Gölü'nden doğar. İlkbahar ve kış mevsimlerinde, bol su ile, kendisini besleyen Kürtlü Deresi'ne karışarak Yeşilırmak'a ulaşır. Ters akışından dolayı "Tersakan" adını almıştır.

c. Gölleri

(1). Lâdik Gölü

Lâdik Gölü ilçenin en büyük doğal gölüdür. 262 hektarlık bir alana sahip olan gölün bir kısmı sazlık ve bataklıktır. Üzerinde, yüzen adacıklar (torf madeni) bulunmaktadır.

Devlet Su İşleri göl yatağının ıslahı çalışmaları için 1933 yılında çeşitli incelemeler yaparak, 1951 yılında Kıranboğaz ve Mazlumoğlu Köyleri arasında bir regülatör yaptırmıştır. Böylece göl suyunun seviyesi 3.10 metre yükseltilmiş ve su toplama kapasitesi 8.500.000 metre küpe çıkartılmıştır.

Daha sonra gölün kenar kısmı yükseltilmiş; 837.6 hektar alan içersinde su toplama kapasitesi 45.000.000 m3'e ulaşmıştır. Bu sayede toplanan sularla Suluova İlçesi Yedikır Barajı'nı besleyerek, 88.000 dekar alanı sulayacak duruma gelmiştir.