Belediye Encümeni

Belediye Encümeni
Nurhan YAPICI ÖZEL (Başkan) Encümen Başkanı
Orhan YILMAZ Encümen Üyesi
Kenan TOKER Encümen Üyesi
Ferda YANGINCI (Yazı İşleri Müdürü V.) Encümen Üyesi
Ahmet DÖNMEZ (Mali Hizmetler Müdürü) Encümen Üyesi