Belediye Encümeni

Belediye Encümeni
Adnan TOPAL (Başkan) Encümen Başkanı
Kadir AKMAN Encümen Üyesi
Şaban TEKTAŞ Encümen Üyesi
Ferda YANGINCI (Yazı İşleri Müdürü) Encümen Üyesi
Halim ERDOĞAN (Mali Hizmetler Müdürü) Encümen Üyesi