Emlak

SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Emlak Beyanı 1.Tapu Fotokopisi
2.Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi.
10 Dakika
2 Çevre Temizlik Vergisi Beyanı 1. Tapu Fotokopisi
2. Kimlik Fotokopisi
3.Tüzel kişilerde
   a)Yetki Belgesi
   b)İmza Sirküsü
   c)Ticaret Sicil Gazetesi
4.Kiracı ise Kira Kontratı
15 Dakika
3 İlan ve Reklam Vergisi Beyanı 1.Konacak Olan Reklam Materyalinin ölçülerini belirten Tutanak
2.Reklam vergisine konu materyalin Konmadan önce Belediyeden Almış olduğu izin belgesi
3.Kimlik Fotokopisi
4.Tüzel kişilerde
a)Yetki Belgesi
b)İmza Sirküsü
c)Ticaret Sicil Gazetesi
5.Araçlar İçin
a) Araç Ruhsatı
b) Araç Üzerine yapılan Reklamın Fotoğrafı (A4 Kağıdına)
30 Dakika
4 Emlak Beyan değerinin Verilmesi 1. Beyan değeri alınacak Taşınmazın Beyanın verilmiş olması
2. Emlak Değerini alındığı yıl dahil Taşınmaz malikinin Herhangi bir borcunun olmaması
10 Dakika
5 Eğlence Vergisi Beyanı 1.Her ayın 20 sine kadar Beyanname verilir.
2.Beyan Verilen ayın 30'una kadar ödenir.
10 Dakika
6 Tahsilat 1.Ödeme yapmak isteyen Mükellef sicil no'sunu beliritikten sonra tahsilatı yapılır. 5 Dakika