** İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personeli - Numarataj Servisi Sorumlusu