İşyeri Ruhsatı

 

SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 SIHHİ, GAYRİ SIHHİ VE UMUMA AÇIK İŞ YERLERİ RUHSATI 1.Plastik şeffaf dosya bir adet.
2.Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi.
3.2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
4.Tapu fotokopisi.
5.Yapı kullanma izin belgesi.(iş yeri olarak)
6.Kira mukavelesi aslı.
7.Vergi levhası fotokopisi.
8.İlgili Esnaf Odası ve Esnaf sicil kaydı veya Ticaret odası kaydı fotokopisi.
9.Ustalık Belgesi meslek dalına göre.
10.Sigorta veya bağ kur belgesi yada emeklilik cüzdanı fotokopisi.
11.Çöp konteynırı alınır.
12.İşyerinde su varsa su kartlı sayaç yapılır.
13.Aynı yerde daha önce ruhsat verilmişse belediyeye teslim edilir.
14.İtfaiyeden yangın önlemi alınmış raporu getirilir.
15.Emniyete iş yeri kimlik bildirimi yapılır ve fotokopisi getirilir.
16.İmza sirküleri, Ticari sicil gazetesi ve Ticaret odası kaydı fotokopisi(şirketler için)
17.Teknik bir eleman tarafından çizilip imzalanmış basit yol krokisi ve detaylı yerleşim krokisi
18.Tuvalet bulunan iş yerlerinde tuvaletler bedensel engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlenir
15 GÜN
2 TİCARİ ARAÇ KULLANIM BELGESİ 1.T Plakalı ticari taksi çalışma izin belgesi, trafik tescil ruhsatında kayıtlı bulunan araç sahibi/ sahipleri adına düzenlenecek ruhsat sahibine verilir.
2.Araç bir durağa kayıtlı ise sahip oldukları taksi plakasının faaliyet gösterdiği veya göstereceği durağa ilişkin alınmış olan var ise ilçe trafik komisyonu yok ise Ladik Belediyesi Encümen kararı fotokopisi
3.Matbu dilekçe : Dilekçe de başvuru sahibinin ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, varsa çalıştığı durak belirtilir.
4.Araca ait trafik tescil belgesi fotokopisi ( araçlarda yaş şartı 0-10 yaştır )
5.Taksi sahibi muhtardan tasdikli nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( Ladik'de en az 5 yıl ikamet ettiğine dair yazı )
6.Aracın mali sorumluluk sigorta poliçesi ve yolculara ait ferdi kaza sigortası poliçesi ( koltuk )
7.Araç sahibinin sosyal güvenlik kaydı
8.Taksiyi kullanacak olanlara ait B sınıfı veya üstü sürücü belgeleri fotokopileri
9.Taksi sahibine ait 4 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
10.Taksi sahibinin Ladik Şoförler Odası üyelik belgesi
11.Ticari olarak kullanmış olduğu araçlarda geriye dönük 1 yıl içinde alkollü araç kullanıp kullanmadığına dair Trafik Tescil Müdürlüğünden alınacak belge
7 GÜN
3 ÖGRENCİ SERVİSİ GÜZERGAH BELGESİ 1.İlgili odadan servis aracı olduğuna dair belge
2.Ladik sınırları içinde en az 1 yıl ikamet ettiğine dair belge
3.4 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
4.Şoförler odası kayıt belgesi
5.Ehliyet fotokopisi
6.Ticari taşıt kullanma belgesi fotokopisi
7.Esnaf sicil kayıt belgesi
8.Vergi levhası fotokopisi
9.Aracın servis aracı olduğuna dair ruhsat üzerinde trafikçe onaylanmış ruhsat fotokopisi
10.Servis araçlarının Ladik Plaka taşıması
11.Araç modelinin 10 yaşın altında olması
12.Sağlık çantası ve trafik setinin bulundurulması
13.Araç cinsine göre minibüslerde doldurma kapasitesi 1 kg en az 1 adet Otobüslerde 5 kg dan en az 2 adet yangın söndürme cihazının bulundurulması
14.Zorunlu trafik sigortası ve Kaza sigortasının yaptırılması
15.Araçların ön ve arka kısımlarına okul servisi ibaresinin yazılması
15 GÜN
4 ÖĞRENCİ SERVİSİ VİZE İŞLEMİ 1.Bağlı bulundukları odadan üst yazı 1 SAAT
5 SERVİS ARACI RUHSATI 1.İlgili odadan servis aracı olduğuna dair belge
2.Ladik sınırları içinde en az 1 yıl ikamet ettiğine dair belge
3.Şoförler odası kayıt belgesi
4.4 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
5.Ehliyet fotokopisi
6.Ticari taşıt kullanma belgesi fotokopisi
7.Esnaf sicil kayıt belgesi
8.Vergi levhası fotokopisi
9.Aracın servis aracı olduğuna dair ruhsat üzerinde trafikçe onaylanmış ruhsat fotokopisi
10.Servis araçlarının Ladik Plaka taşıması
11.Araç modelinin 10 yaşın altında olması
12.Sağlık çantası ve trafik setinin bulundurulması
13.Araç cinsine göre minibüslerde doldurma kapasitesi 1 kg en az 1 adet Otobüslerde 5 kg dan en az 2 adet yangın söndürme cihazının bulundurulması
14.Zorunlu trafik sigortası ve Kaza sigortasının yaptırılması
15.Araçların çalışma durumuna göre;
16.Araçların ön camına hangi kurumun personel servisi veya ücretsiz müşteri servisi olduğuna dair yazının yazılması
17.Araçların ön camına taşımacılık yapacağı güzergahın başlangıç ve bitiş noktalarını gösterir yerlerin tabelaya yazılarak asılması
18.Araçların ön ve arka kısımlarına personel servisi veya ücretsiz müşteri servisi ibarelerinin yazılması
7 GÜN
6 ŞOFÖR TANITMA KARTI 1.Araç sahibinin dilekçesi
2.Sürücünün kimlik ve ehliyet fotokopisi
3.Ladik’de 1 yıldır ikamet ettiğine dair belge
4.2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
5.Sağlık raporu
6.Ticari olarak kullanmış olduğu araçlarda geriye dönük 1 yıl içinde alkollü araç kullanıp kullanmadığına dair Trafik Tescil Müdürlüğünden alınacak belge
1 SAAT
7 MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ 1.Dilekçe
2.Nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi
3.İşyeri sahibi ile yapılmış noterden iş sözleşmesi
4.Bulaşıcı hastalığı olup olmadığına dair sağlık raporu
5.2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
6.Şirket ise mesul müdür için alınmış yönetim kurulu kararı
7.Sabıka kaydı
7 GÜN
8 TELEFON HATTINA GELEN ŞİKAYETLER 1.Telefon esnasında şikayetçi şahsın isim ve soy ismi,
2.Şikayet konusu
3.Şikayet hakkında geniş kapsamlı ve ayrıntılı adres
4.Şikayet bitimi sonunda şikayetli şahsın bilgi istemesi doğrultusunda adres ve bilgileri istenir.
7 GÜN
9 ŞİKAYET DİLEKÇELERİ 1.Dilekçe de şikayetci vatandaşın T.C kimlik numarası,
2.Şikayetçi vatandaşın adres, isim ve genel bilgileri,
3.Şikayet yerinin geniş kapsamlı adres bilgileri ve şikayet hakkında bilgi ve belgeler.
7 GÜN
10 YAPILAN İŞLEMLER SONUCUNDA 1.Yapılan tutanak hakkında savunma dilekçesi,
2.Dilekçede T.C. Kimlik numarası.
3.Savunma hakkında geniş kapsamlı adres bilgileri ve belgeler.
7 GÜN