Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili

Müdür Vekili

İsmail KUBİLAY