Mali

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 ÖDEMELER

1.Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılır.
2.Ödeme gerçek kişilerde alacaklıya veya duruma göre vekiline, velisine, vasisi veya mutemedine; alacaklının ölümü halinde varislerine; Tüzel kişilerde ise kanuni temsilcilerine veya bunların tayin ettikleri vekillere; kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma yapılır.
3.Ödemelerde kimlik ibrazı zorunludur.
4.2.000,00 TL'yi aşan ödemelerde Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı getirmeleri ilgili yönetmelik gereği istenmektedir.

Nakit durumuna göre 10 da