Meclis Komisyonları

Meclis Komisyonları
İHTİSAS KOMİSYONLARI
Plan ve Bütçe Komisyonu
Mehmet EREN Üye
Kadir AKMAN Üye
Kenan toker Üye
İmar Komisyonu  
Mehmet EREN Üye
Adnan TOPAL Üye
Ömer KANOĞLU Üye