Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Bahşi Mahallesi Avcı Sultan sokak 32 ada 22 nolu parselde bulunan 20/A nolu işyeri 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi  hükümlerine göre açık  teklif artırma usulü ile 19.02.2021 Cuma saat 11:00’da Belediye Meclis ve Encümen toplantı salonunda ihale ile kiraya verilecektir.

Mahallesi

Dükkan No

Cinsi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Bahşi

     20/A

İş Yeri

11:00

  285,00 TL

     308.00 TL

                                                                                                                    

 

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 19.02.2021 Cuma günü saat 11.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                İlgililere ilanen duyurulur.08.02.2021