Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Bahşi Mahallesi Avcı Sultan Sokak 32 Ada 20 Numaralı parselde bulunan 16/B Numaralı iş yeri 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 17/07/2020 Cuma günü saat 10:00’da Belediye Meclis ve Encümen toplantı salonunda ihale ile kiraya verilecektir.

Mahallesi

Dükkan No

Cinsi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Bahşi

     16/B

İş Yeri

10:00

  150.00 ₺

      162,00 ₺ 

                                                                                         

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 17/07/2020 Cuma günü saat 10.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

                İlgililere ilanen duyurulur. 03/07/2020